Author: termesanrea

מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. בנות משאירות בונוסים מלקוחות. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל https://www.israelxclub.co.il/%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F/ – הפוך את הבנות לעבוד טוב עם הכנסה רצינית, ולקוחות עשירים לספק שירותים ישירות לרמה הטובה ביותר. באופן בלעדי שיטה זו מאפשרת לפתח שיתוף פעולה בקו ארוך, שיהיה רווחי הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים תנאים נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. הכל תלוי במשאלותיה של הילדה עצמה, מכיוון שתשלום ההשכרה טמון רק בהוצאות הילדה. המחיר המשוער של השכרת הנדל"ן היומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.