Author: helonacyc

מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. עובדים באופן אישי לוקחים תשלום מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי נערות ליווי – לספק לבנות עבודה טובה עם רווחים טובים, והגברים שלנו הופכים שירותים באופן בלעדי לנכס טוב יותר. רק שיטה זו מספקת הזדמנות לעשות שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לבנות והן ללקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי אך ורק בבקשת הנערה, מכיוון שתשלום הדיור הוא בדיוק בעלויות הדגם. העלות הממוצעת של דירה יומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.